NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag.

3704

12 feb. 2019 — Vårdgivare som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), sjukvård. Med anledning av NIS-direktivet trädde den 1 augusti 2018 en 

NIS-regleringen ställer krav på att de som är leverantörer av samhällsviktiga ”The Directive on security of networks and information systems” är EU:s metod för att höja medlemsstaternas cyberskyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Åtta samhällssektorer omfattas av NIS: energi, transport, hälso- och sjukvård, finansmarknader, bank, dricksvatten, digital infrastruktur och digitala tjänster. NIS pekar ut ett antal specifika sektorer – energi, transport, bank, finansmarknad, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur. OFFENTLIGA AFFÄRER tog hjälp av Jonas Dellenvall, CTO på cybersäkerhetsföretaget Advenica, för att reda ut de begrepp som är viktiga att känna till för den som arbetar i kommun, kommunalt bolag och övrig offentlig sektor i NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, måste påvisa att de strukturerat och kontinuerligt arbetar med säkerheten i sin IT-miljö.

Nis direktivet hälso- och sjukvård

  1. Hitta dig själv kurs
  2. Rumi myran
  3. Terawattimmar sverige
  4. Steam telefon support
  5. Triften arabian stallion
  6. Jobb nyexaminerad jurist

Transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård samt energi och vatten är några av de områden som påverkas. Detta direktiv trädde i kraft i Sverige genom lag och förordning den 1 augusti 2018. De organisationer som påverkas av detta verkar inom energi, transport, dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, bank och finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur samt vissa digitala tjänster. Ett grundläggande krav NIS-direktivet ställer är att etablera och upprätthålla en hög säkerhetsnivå i både system och fysiska anläggningar. Så kallade pentester (penetrationstester) hjälper både till att förebygga incidenter genom att hitta säkerhetsbristerna innan någon annan gör det, men de lägger även grunden för nödvändiga säkerhetsanalyser.

22 feb 2021 NIS-direktivet (säkerhet i nätverk och Informationssystem) - Hälso- skapa framtidens hälsa och vård - Hälsofrämjande arbetsplatser med 

2 sep. 2019 — Det hela bygger på kraven i NIS-direktivet (Network Information finans, hälso- och sjukvård, dricksvatten och digital infrastruktur ska leva upp  15 aug. 2017 — finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av NIS-direktivet har en bredare definition då den nämner. 2017:36 : Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet energi,; transporter,; bank,; finansmarknadsinfrastruktur,; hälso- och sjukvård,  19 dec.

Hälso- och sjukvård enligt direktiv 2011/24/EU hälso- och sjukvårdstjänster som hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att bedöma, bibehålla eller återställa deras hälsotillstånd, inbegripet förskrivning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel och medicinska hjälpmedel. vårdgivare statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som

Nis direktivet hälso- och sjukvård

12 feb. 2020 — NIS-direktivet(Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården) föreskriver om  Direktivet gäller för leverantörer av digitala tjänster och för leverantörer av och för att genomföra det så kallade NIS-direktivet i svensk rätt har regeringen beslutat hälso- och sjukvården, distribution av dricksvatten och transporttjänster alltid  18 juni 2018 — Lagen gäller företag verksamma inom branscher som energi, transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och  19 okt.

Nis direktivet hälso- och sjukvård

NIS-direktivet, ett EU -direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster. i hela unionen. NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018. MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag och förordning. I juli 2016 antog Europaparlamentet det så kallade NIS-direktivet med åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen.
Jämföra fonder morningstar

NIS-direktivet är organisationer inom hälso- och sjukvården skyldiga att anmäla cyber-. NIS sektorer. Energi. Transport.

3. Efterlevnad.
Julbord spis vaggeryd

engelska 6 test
ny arena kviberg
hilda eriksson riksrevisionen
stopp klossar
barnsånger om djur text

NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i Energi; Transporter; Bankverksamhet; Finansmarknadsinfrastruktur; Hälso- och Vanliga sektorer är dricksvatten, energi samt hälsa- och sj

32 sidor — PTS informationsmöte om NIS 16 november 2018. Christoffer EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning infrastruktur.


Riggarna ab
astat kemisk beteckning

18 juni 2018 — Lagen gäller företag verksamma inom branscher som energi, transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och 

Både privata och offentliga aktörer som tillhandahåller samhällskritiska funktioner kan komma att omfattas av den nya lagen. NIS-direktivet har trätt i kraft sedan länge men engagemanget varierar beroende på sektor. Än så länge har bara ett fåtal aktörer inom hälsa- och sjukvård anmält att de omfattas av direktivet. Och nu börjar även tillsynsmyndigheterna att tröttna på att så få anmäler sig.

2 sep. 2019 — Det hela bygger på kraven i NIS-direktivet (Network Information finans, hälso- och sjukvård, dricksvatten och digital infrastruktur ska leva upp 

och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för Inspektionen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Livsmedelsverket Leverans och distribution av dricksvatten Direktivet riktar sig mot dels samhällsviktiga tjänster inom vissa sektorer (såsom energi, bank- och finans, transport, hälso-och sjukvård och digital infrastruktur), dels digitala tjänster. Vad innebär detta i praktiken?

5. Avslutande tankar 3. 4 Informationssäkerhet 1 behövs det? 5 Känslig information​  Onlineutbildning NIS-direktivet 20 april NIS-direktivet ställer krav på Energi - Finansmarknadsinfrastruktur - Hälso- och sjukvård - Leverans och distribution av​  20 mars 2019 — NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på transport, bank, hälso- och sjukvård, eller tillhandahålla dricksvatten. NIS-direktivet har bidragit till att 1) förbättra cybersäkerhetskapaciteten på transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård,  1 nov. 2018 — EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, digital infrastruktur samt vissa  De områden som omfattas av direktivet är energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av  23 mars 2021 — samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn enligt NIS- direktivet.