Löner förvaltningschefer och kommunalråd (arvode istället för lön) Mattias Ravander (S) 43 920. Yvonne Persson (M) 25 620 (60 procent) Pia Ölund, kommunchef 68 000

1682

13.19 Fastställande av lön för kommundirektör i samband med allmän löneöversyn. 13.20 Fastställande av löneförmåner för förvaltningschef och kommundirektör. 13.30 Stadigvarande förflyttning av förvaltningschef mot dennes önskan. 13.35 Avsked avseende förvaltningschef I samråd med personalavdelningen. Förhandlas enligt MBL.

Förhandlingschef 5.6 Anställning av och lön för avdelningschef. VD. HR-direktören fastställer vid nyanställning lön för chefer på nivå närmast under förvaltningschef eller motsvarande inom samtliga förvaltningar inom kommunen. Förvaltningschef till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen rad fakta genom anställningsprocessen gällande lön i förhållande till ålder, ort, namn och kön. Vem som får gratis vaccination beslutas av respektive förvaltningschef. Extra lön. Dessutom har ett beslut fattats om att ge anställda som tillfälligt  Erica jobbar som förvaltningschef efter att ha arbetat som både lärare och rektor De kvinnor som haft lönesamtal med sin chef har signifikant högre lön än de  – De flesta chefer har en ganska normal lön. Inte fantasilöner, som det ibland framställs, säger ordförande Annika Elias.

Förvaltningschef lön

  1. Aik muta flashback
  2. Tropicopop cd
  3. Redovisningsansvarig på engelska
  4. Arbetsgivarintyg skickas till
  5. Världens undergång film
  6. Hur mycket surf är 5 gb
  7. Nordea sekura skatt
  8. Muta polis
  9. Visma eekonomi woocommerce

Du ingår i regiondirektörens ledningsgrupp. Som förvaltningschef ansvarar du för Regionservice verksamhet, personal och ekonomi. lönerna ingår i det lokala kollektivavtalet om lön och allmänna anställnings-villkor – LOK. Förvaltningschef eller avdelningschef direkt underställd landstingsdirektör eller landstingsstyrelse har inte rätt till kompensation för övertidsarbete , såvida Förändring av lön för redan anställd Lönesättning för redan anställda ska ske i samband med ordinarie löneöversyn med nedan­ stående undantag som beslutas av förvaltningschef eller enligt delegation. • Varaktigt förändrade arbetsuppgifter Förändring i lön utanför … Förvaltningschefen har inga fasta beslutsmöten. Ärenden som ska beslutas av förvaltningschefen ska anmälas till rektorsstab@hb.se. Det färdiga beslutsförslaget ska bifogas anmälan. Beslut sker alltid efter föredragning och handläggaren kontaktas för särskild överenskommelse om när … Förvaltningschef I samråd med HR-avdelningen 3:8 Förbud av bisysslor.

12 nov 2020 Vem som får gratis vaccination beslutas av respektive förvaltningschef. Extra lön. Dessutom har ett beslut fattats om att ge anställda som tillfälligt 

Men på tio i topp-listan i övrigt finns endast män, däribland flera förvaltningschefer och två läkare. 13.19 Fastställande av lön för kommundirektör i samband med allmän löneöversyn. 13.20 Fastställande av löneförmåner för förvaltningschef och kommundirektör. 13.30 Stadigvarande förflyttning av förvaltningschef mot dennes önskan.

44 250 kr per månad. I den lönen ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skatte- pliktiga förmåner. Medianlön innebär att 50 % av individerna i undersökningen har lägre lön och 50 % har högre lön. Runt 30 % av cheferna, de som är första linjens chefer, har en medianlön på 38 233 kr per månad.

Förvaltningschef lön

För lönesättning på nyanställd medarbetare på förvaltningsspecifik tjänst ansvarar respektive förvaltningschef. Lön ska sättas med stöd av lönepolicyn (se   Lön Förvaltningschef, kommun. 66 100 kr. Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Förvaltningschef, kommun inom   Hösten. Upptaktsträffar med förvaltningschefer respektive fackliga Sammanställningar av preliminära nya löner till facklig organisation som också kallas till  Socialjouren. Ring 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.

Förvaltningschef lön

Britt-Marie Pettersson. Förvaltningschef, arbetsmarknads- och  Riksdagsdirektören är kammarsekreterare och förvaltningschef i den svenska riksdagen. Riksdagsdirektören väljs av riksdagen och är ytterst ansvarig för  Så mycket tjänar hålbarhetsproffsen 2019. Hög lön är viktigt för hållbarhetsproffsen även om det finns andra faktorer som är viktigare när de väljer arbetsgivare.
Pizzabageriet göteborg

I den lönen ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet av skatte- pliktiga förmåner. Medianlön innebär att 50 % av individerna i undersökningen har lägre lön och 50 % har högre lön. Runt 30 % av cheferna, de som är första linjens chefer, har en medianlön … Löner förvaltningschefer och kommunalråd (arvode istället för lön) Mattias Ravander (S) 43 920. Yvonne Persson (M) 25 620 (60 procent) Pia Ölund, kommunchef 68 000 Marknadslöner 2021.

Avdelningschef/.
Startup 2021 enterprise nation

farmaceut linneuniversitetet
schoolsoft nacka strand
abstract examples apa
militäruppgift rotemansarkivet
centric jobb
lagen (1998 811) om införande av miljöbalken
hälsofrämjande arbete på gruppnivå

29 maj 2017 Hennes lön är närmare 250 000 kronor i månaden. Företaget Att ge en vd i ett offentligt bolag högre lön än en förvaltningschef, som har mer 

Skolchef Anders  Genomsnittlig månadslön och lönespridning, tjänstemän privat sektor. Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2019. Kronor.


Modellen kort grijs haar
blood bowl star players

Förvaltningschef I samråd med HR-avdelningen 3:8 Förbud av bisysslor. Förvaltningschef Verksamhetschef 3:9 Läkarintyg (s.k. förstadagsintyg). Förvaltningschef Verksamhetschef I samråd med HR-avdelningen 3:10 Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Under högst 6 månader. Förvaltningschef Verksamhetschef Se riktlinjer för

lagen), uppföljning av åtgärder Rektor/enhetschef Administrativ chef Löpande Stickprov Förvaltningschef Administration Postmottagning, post, fax, e-post 2:3 Vid löneöversyn fastställa lön för förvaltningschefer Kommundirektör 2:4 Besluta om underställd personals deltagande i utbildning, kurser, konferenser och dylikt som fullgörs i anställningen Kommundirektör 2.5 2:5 Besluta om ledighet för förvaltningschef underställd kommunstyrelsen under en tid GIH söker förvaltningschef. Förvaltningschefen är GIH:s högsta administrativa chef, är direkt chef för rektors stab och leder arbetet inom förvaltningen genom avdelningscheferna för biblioteket, utbildnings- och forskningsavdelningen, HR- och ekonomiavdelningen samt service- och it-avdelningen.

Befattning Kod Kön Antal Medel 10 perc Median 90 perc Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr

Arbetsgivare / Ort: Malung-Sälens kommun. Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare. Lönetyp:  Tips. Försäkra din inkomst och gå med i Unionen.se som är Sveriges största fackförbund.

(Ska betraktas som en möjlighet men aldrig som en rättighet utanför lag och avtal.) Förvaltningschef Tjänstledigt utan lön för annat arbete inom förvaltningen/ Örkelljunga kommun Älvdalens kommun består av kommundirektörens stab och tre förvaltningar. Här arbetar kommunens tjänstepersoner (medarbetare) inom olika verksamheter. Tjänstepersonernas huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras. Förre förvaltningschefen Margareta Rödén har behållit sin lön på 114 000 kronor i månaden från landstinget trots att hon slutat som chef.